Tuhan Para Ahli Maksiat

Suatu saat Nabiyullah Musa as. memanggil Allah swt “Wahai Tuhan Semesta alam!!!” lalu Allah menjawab “labbaik”

“Wahai Tuhan orang orang yang taat!!!” Allah menjawab “Labbaik”

“Wahai tuhan para ahli maksiat…!!!” Allah menjawab “Labbaik, labbaik, labbaik”

Nabi musa bertanya, “Tuhanku, hikmah apa kiranya yang terdapat dalam sambutanMu saat aku memanggil-Mu dengan nama nama terbaik-Mu, engkau menjawab hanya sekali.

Namun saat kupanggil nama-Mu dengan Tuhannya para ahli maksiat, engkau menjawabku tiga kali?”

Allah swt. menjawab “Wahai Musa, sesungguhnya para ‘urafa, menggantungkan harapannya pada-Ku melalui pengetahuan yang mereka miliki.

Orang-orang baik bergantung pada kebaikannya.

Orang orang taat berharap pada ketaatannya.

Akan tetapi ya Musa… dengan apa para ahli maksiat itu bergantung selain kepada kasih sayangku?

Siapa lagi yang akan mengasihi mereka selain Aku?”

Sungguh Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang.